آخرین بروزرسانی: 2 ماه پیش

سید محمد جواد صرفجو

مدیر فناوری اطلاعات شرکت پخش سراسری پگاه منطقه یک

 آخرین بروزرسانی: 3 ماه پیش

مهران شاهی ریک

مدرس دانشگاه، فعالیت در حوزه شبکه های کامپیوتری