آخرین بروزرسانی: یک ماه قبل

شرکت تراشه سبز گیلان

به مدیریت مریم کریمی

 آخرین بروزرسانی: 2 ماه پیش

شرکت سیب سامانه

به مدیریت مصطفی برهان

 آخرین بروزرسانی: 3 ماه پیش

شرکت فن و اندیشه کادوس خزر

به مدیریت فرامرز دهدار

 آخرین بروزرسانی: 9 ماه پیش

شرکت پندار رایانه خزر

به مدیریت هایده جلالیانی