آخرین بروزرسانی: 2 ماه پیش

شرکت توسعه نرم افزار بخت آزما

به مدیریت محسن بختیاری بخت آزما

 آخرین بروزرسانی: 6 ماه پیش

شرکت سیب سامانه

به مدیریت مصطفی برهان

 آخرین بروزرسانی: یک سال قبل

شرکت پندار رایانه خزر

به مدیریت هایده جلالیانی

 آخرین بروزرسانی: 3 سال قبل

شرکت مهندسی تراکنش قرن

به مدیریت مجید اصغرپور صف سری

 آخرین بروزرسانی: 3 سال قبل

شرکت گیل گمش خزر

به مدیریت مهدی فلاح کرمی